Aktualności

Filtr
Tytuł Utworzono Odsłony
Interpelacja (nr 26216) do ministra zdrowia w sprawie luki pokoleniowej w zawodach pielęgniarki i położnej 29-08-2014 1237
Interpelacja (nr 26215) do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 29-08-2014 1208
Interpelacja (nr 26195) do ministra zdrowia w sprawie malejącej liczby pielęgniarek 29-08-2014 1282
Interpelacja (nr 26164) do ministra zdrowia w sprawie zmian w zasadach ustalania liczby pielęgniarek w szpitalach 29-08-2014 1253
Interpelacja (nr 26026) w sprawie zwolnienia pielęgniarek i położnych z ponoszenia kosztów realizacji polityki zdrowotnej państwa i kosztów ochrony zdrowia społeczeństwa oraz przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowe 29-08-2014 1073
Interpelacja (nr 26025) w sprawie odroczenia wejścia w życie § 8 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami... 28-08-2014 1305
Interpelacja (nr 26024) do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 28-08-2014 1649
Sprawozdanie Stenograficzne z 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 grudnia 2015 r. 23-12-2015 992
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VIII Sprawozdanie Stenograficzne z 4. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 grudnia 2015 23-12-2015 1054
Sprawozdanie Stenograficzne z 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 r. 26-02-2016 868
Sprawozdanie Stenograficzne z 10. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 stycznia 2016 r. 26-02-2016 905
Sprawozdanie Stenograficzne z 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lutego 2016 r. 26-02-2016 849
Sprawozdanie Stenograficzne z 11. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 lutego 2016 r. 26-02-2016 874