Uwagi do projektów aktów prawnych

Filtr
Tytuł Utworzono
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opiniowała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 15-10-2014
Fragmenty dotyczące pielęgniarek i położnych z projektu ustawy (z dnia 4.09.2014 r.) o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw: 02-10-2014
Czekamy na Wasze uwagi do nowego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 16-01-2014
Uwagi NRPiP do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych 16-12-2013
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opiniowała projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie 29-09-2014
Uwagi NRPiP do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 16-12-2013
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opiniowała projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 29-09-2014
Uwagi NRPiP do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji 16-12-2013
Uwagi NRPiP do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw 16-12-2013
Uwagi NRPiP do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 16-12-2013