ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta - historia o leczeniu i nie tylko

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta to serwis, w którym znajdują się, zgromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dane o leczeniu oraz finansowaniu leczenia pacjentów.

 

http://zip.nfz.gov.pl

 

System ZIP prezentuje m. in. dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych. System łączy się z systemem eWUŚ i sprawdza status ubezpieczenia osoby. Warto skorzystać z serwisu i sprawdzić czy posiadamy uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowych z budżetu państwa, w szczególności, gdy następuje zmiana płatnika ubezpieczenia.

Rys. Stan prawa do świadczeń.

 

Więcej o systemie eWUŚ w artykule: „Kiedy system eWUŚ może uznać nas za nieubezpieczonych” (link: http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/systemy-informatyczne-ochrona-danych-osobowych/2393-kiedy-system-ewus-moze-uznac-nas-za-nieubezpieczonych

W ramach Rejestru Usług Medycznych dostępne są informacje o udzielonych świadczeniach. Przykładowy zakres danych przedstawia poniższy rysunek.

 

Są to dane dotyczące: czasu, miejsca, typu świadczenia oraz kosztu świadczenia poniesionego przez NFZ. Należy jednak zwrócić uwagę, iż system ZIP nie prezentuje dokumentacji medycznej pacjenta ani wyników badań. Te zadania ma przejąć IKP (Internetowe Konto Pacjenta), które ma być dostępne w ciągu najbliższych miesięcy.

Kolejne informacje, które można znaleźć w systemie ZIP:

  • dane na temat kosztów zakupionych leków na podstawie recept refundowanych;
  • dane dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego refundowanego przez  NFZ;
  • informacja o pobytach w uzdrowiskach finansowanych przez NFZ;
  • informacje o czasie oczekiwania na planowane zabiegi.

Oprócz zwiększenia świadomości dotyczącej kosztów uzyskiwanych świadczeń i refundacji, pacjent ma również dostęp do informacji o złożonych deklaracjach POZ u lekarza, ale również u pielęgniarki, położnej. Warto tutaj zaznaczyć, że większość pacjentów deklaracje POZ kojarzy bardziej z przychodnią i lekarzem. Korzystanie z serwisu zapewne zwiększy świadomość pacjentów o możliwości złożenia deklaracji bezpośrednio u pielęgniarki, położnej oraz skorzystania z opieki pielęgniarskie i położniczej.

 Rys. Deklaracja poz.

 

ZIP kontroluje świadczeniodawców i ich pracowników

Oprócz dostępu do danych pacjent otrzymuje jeszcze możliwość zgłaszania nieprawidłowości w historii otrzymanych świadczeń. Niesie to ze sobą określone konsekwencje dla pracowników medycznych (w tym pielęgniarek, położnych) prowadzących dokumentację medyczną czy tez rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku błędnego wypełnienia dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę, położną pracodawca będzie mógł odpowiedzialnością za błędy obarczyć pracownika. Skutki błędnych rozliczeń można ograniczyć stosując się do zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przede wszystkim należy pamiętać, aby w systemach informatycznych służących do rozliczania świadczeń każdy pracownik pracował na swoim koncie. Szerzej o tych zasadach w artykule: „Ochrona danych osobowych w pracy pielęgniarki i położnej - Zakres odpowiedzialności”. (link: http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/2063-ochrona-danych-osobowych-w-pracy-pielegniarki-i-poloznej?showall=&start=1)

W Mediach często pojawiają się relacje pacjentów o wykazanych w historii świadczeń systemu ZIP świadczeniach, które nie były nigdy u nich wykonywane. Zdarzają się również sytuację, gdy świadczeniodawca oczekiwał dopłaty do świadczenia finansowanego przez NFZ. Zgłoszenie nieprawidłowości przedstawia poniższy rysunek.

 

Należy się spodziewać, iż wraz z rosnącą popularnością systemu ZIP, będzie rosła świadomość pacjentów w tym zakresie. Niewątpliwiebędzie wymagało to większej staranności w prowadzeniu dokumentacji medycznej i rozliczeń finansowych świadczeń.

 

 

Arkadiusz Szcześniak

Główny Informatyk

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych