Notatki ze spotkań

Filtr
Tytuł Opublikowano Odsłony
Notatka ze spotkania w sprawie XVIII Międzynarodowej Konferencji ISPS Psychologiczne leczenie psychoz The Psychological Therapies For Psychosis Warszawa 22 – 25 sierpnia 2013 roku 27-01-2013 2743
Notatka z konferencji pt. Okrągły stół – krajowa konferencja „Łańcuch zaufania”, która odbyła się w dniu 25 września 2012 roku 27-01-2013 2606
Notatka z posiedzenia Grupy Roboczej ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, które odbyło się w dniu 4 października 2012 r. w Brukseli 27-01-2013 2272
Notatka z VII posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach, które odbyło się dnia 5 września 2012 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27-01-2013 2851
Notatka z 10 października 2012 r. z Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej 27-01-2013 2743
Notatka z konferencji prasowej pt. „Kardiologia 2012 – serce i choroby układu krążenia. Światowy Dzień Serca”, która odbyła się w dniu 27 września 2012 roku 27-01-2013 2674
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 27 września 2012 r. 27-01-2013 2537
Notatka z Konferencji w Ministerstwie Zdrowia zorganizowanej 26 września 2012 roku pt. „Zmiany w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w świetle prawa europejskiego” 27-01-2013 2780
Notatka z XV Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej (15 International Long - Term Carse Days) 27-01-2013 2739
Notatka z pracy Grupy Roboczej nad projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym 27-01-2013 2569