Notatki ze spotkań

Filtr
Tytuł Opublikowano Odsłony
Notatka z udziału w spotkaniu w dniu 17 stycznia 2013r w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 27-01-2013 2381
Notatka z udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2013 r 21-01-2013 2497
Notatka z udziału w posiedzeniu wspólnym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia w dniu 3 stycznia 2013 r. 21-01-2013 1780
Notatka z udziału w Konferencji „Wyzwania dla polityki społecznej i zdrowotnej wobec starzenia się populacji” organizowanej przez Wydział Lekarski oraz Wydział Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z udziałem MZ 27-01-2013 2561
Notatka z konferencji pt. „Health Systems in Transition – Zarys systemu ochrony zdrowia” - Polska;, która odbyła się 14 grudnia 2012 roku w Warszawie 27-01-2013 2974
Notatka z konferencji pt. „Adaptacja Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej dla specjalności zabiegowych”, która odbyła się 10 grudnia 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia 27-01-2013 3825
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012r. 27-01-2013 2490
Notatka z Krajowej Konferencji pt: „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2012r. w Warszawie 27-01-2013 2661
Notatka z konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, która odbyła się 7.12.2012r. w Departamencie Pielęgniarek MZ 27-01-2013 2678
Notatka z posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. 21-01-2013 2795