Notatki ze spotkań

Filtr
Tytuł Opublikowano Odsłony
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 6 marca 2013 roku 03-04-2013 3062
Notatka z udziału w seminarium „Wieloaspektowe działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu w Polsce – możliwości i wyzwania,” w dnia 27 lutego 2013 r. 25-03-2013 1702
Notatka z debaty „Czy Polska jest gotowa na zdrową starość?” z dnia 27 lutego 2013 roku 28-02-2013 2757
Notatka z Konferencji „Finanse 2013. Stan aktualny i prognozy w ochronie zdrowia”, która odbyła się w dniu 19 marca 2013 r. 25-03-2013 2845
Notatka ze spotkania Prezydium OZZPiP oraz przedstawicieli Prezydium NRPiP w dniu 11 marca 2013r. 13-03-2013 2896
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 24 stycznia 2013 r. 06-03-2013 2437
Notatka z spotkania w dniu 7 lutego 2013 r. Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Zdrowia. 27-02-2013 2385
Notatka z posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 24 stycznia 2013 r. 30-01-2013 2321
Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 29-01-2013 2106
Notatka z udziału w Inauguracji projektu „Globalna firma – strategia wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.” 29-01-2013 2174