Notatki ze spotkań

Filtr
Tytuł Opublikowano Odsłony
Notatka ze spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2013 r. 13-11-2013 3400
Notatka służbowa z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 23.10.2013 r. 13-11-2013 3556
Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 23 października 2013 roku 07-11-2013 2855
Notatka z briefingu medialnego w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie 07-11-2013 2834
Notatka z II Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej 07-11-2013 2773
Notatka ze spotkania przedstawicieli MZ z przedstawicielami NRPiP, OZZPiP, ZPP, PRP, Kady Kierowniczej podmiotów leczniczych i Naczelnymi Pielęgniarkami dotyczącego rozporządzenia MZ z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 29-10-2013 3673
Notatka służbowa z posiedzenia Grupy Roboczej Senatora Augustyna, które odbyło się w dniu 16.10.2013 r. w klubie parlamentarnym PO Senatu. 28-10-2013 3378
Notatka z posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach 16-10-2013 2128
W dniu 25 września 2013 roku w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie trzech Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ oraz Zdrowia /ZDR/ 01-10-2013 2963
Notatka ze spotkania 9 lipca 2013 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545). 27-09-2013 3704