Notatki ze spotkań

Filtr
Tytuł Opublikowano Odsłony
Notatka Pani Wiceprezes Teresy Kuziary oraz Haliny Nowik – Członek NRPiP ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 19 maja 2015 r 21-05-2015 2377
NOTATKA ZE SPOTKANIA 05 maja 2015 roku Komisja ds. Położnych 14-05-2015 3588
NOTATKA ZE SPOTKANIA Zespołu ds. analizy problemów medycyny szkolnej oraz Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych 27 kwietnia 2015 rok 08-05-2015 5531
Notatka ze spotkania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych z dnia 15.04.2015 30-04-2015 3146
Notatka ze spotkania zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do opracowania procedury reagowania w sytuacji stwierdzenia przypadku krzywdzenia dziecka 30-04-2015 1878
Notatka z posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych 24-04-2015 1616
Informacja ze spotkania roboczego przedstawicieli środowiska pielęgniarek nefrologicznych w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 lutego 2015 r. 17-03-2015 2424
Informacja ze spotkania Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami NRPiP oraz OZZPiP w dniu 6.03.2015 r. 06-03-2015 2998
Notatka służbowa z konferencji „Polski Mężczyzna może żyć dłużej i zdrowo się zestarzeć" . 06-03-2015 2226
Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Sekretarz Stanu MZ Beatą Liberą-Małecką 02-02-2015 2898