Notatka służbowa ze spotkania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 kwietnia 2016 roku

 Warszawa 25.04.2016  

Notatka służbowa ze spotkania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w dniu 21 kwietnia 2016 roku

 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z wdrażaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowego zakresu świadczeń - "Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży” (KOC). Ze względów organizacyjnych mój udział został zorganizaowany za pomocą łączy teleinformatycznych, które zapewnił oddział wojewódzki NFZ w Opolu.

Osobą prowadzącą spotkanie był Pan Wojciech Zawalski Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu udział brali oficerowie łącznikowi odpowiedzialni za wdrażanie ww. świadczeń, rzecznicy prasowi i radcy prawni poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Pan Dyrektor Zawalski podziękował za liczne uwagi dotyczące projektu zarządzenia Prezesa NFZ i poinformował, że zostały uwzględnione w miarę możliwości podczas przygotowania wersji końcowej zarządzenia. Przekazał uczestnikom spotkania informację o zobowiązaniach złożonych środowisku pielęgniarek i położnych podczas Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Poprosił o współpracę poszczególnych Okręgowych Izb Pielęgniarek i położnych w zakresie doinformowania środowiska położnych o poszczególnych etapach i zasadach wdrażania pilotażu Koordynowanej opieki nad ciężarną.

Uczulił uczestników spotkania by jak najszybciej diagnozować symptomy nieprawidłowości i zagrożeń mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie podmiotów położniczych. Bardzo liczy na wsparcie merytoryczne samorządu zawodowego położnych w zakresie realizacji do tej pory nie wykorzystywanych na codzień kompetencji zawodowych takich jak np. prowadzenie ciąży przez położną. Prosił o współpracę w tym zakresie głównie Wiceprzewodniczące – położne ORPiP oraz zespoły położnych przy poszczególnych ORPiP.

Poinformował, że 6 maja 2016 roku w Warszawie w Centrali NFZ organizowana jest konferencja dla położnych, które są zainteresowane wspólnym z koordynatorem wykonywaniem świadczeń w zakresie opieki nad kobietą w ciąży (KOC).

Dokładne informacje znajdują się na stronie NFZ http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zaproszenie-na-konferencje-dla-poloznych,6852.html

Jednocześnie organizowanych jest pięć konferencji regionalnych o zasięgu kilku województw dla wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych udziałem w pilotażowym projekcie koordynowanej opieki nad ciężarną:

26.04. 2016 Lublin

10.05.2016 Gdańsk

12.05.2016 Poznań

17.05.2016 Katowice

23.05.2016 Łódź

 

Ewa Janiuk

Wiceprezes NRPiP