Notatka z konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Konferencja odbyła się w dniu 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ulicy Miodowej 15.

Konferencji od godziny 9 00 do 10 30 przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, a następnie Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia, Mateusz Komza.

Ze strony środowiska Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli: przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Rady ds. Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, OZZPiP Śląsk, OZZPiP Region Lubelski.
Wszystkie te organizacje złożyły wiele uwag do projektu i ich przedstawiciele  aktywnie uczestniczyli w konferencji.  Niestety, w zasadzie żadne uwagi, które wnosili przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych nie zostały uwzględnione. W związku z tym uwagi zawarte w Stanowisku nr 2 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 oraz w piśmie z dnia 22 lutego  pozostają dalej aktualne.

 

Jacek Gawłowski

Przewodniczący Zespołu

ds. ratownictwa medycznego przy NRPiP