Zespół do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

W dniu 09 października 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Małgorzata Fuszara – Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Piotr Warczyński – podsekretarz stanu w MZ, przedstawiciele: Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, organizacji pozarządowych, krajowi konsultanci w zakresie ginekologii i położnictwa oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, a także eksperci działający w tym obszarze. Było to pierwsze spotkanie, które w głównej mierze miało na celu ocenę funkcjonowania i wdrażania ww. standardów.

Na powyższym spotkaniu analizowano proces wdrażania standardu opieki okołoporodowej oraz dyskutowano na temat rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia podjęto działania w zakresie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej przez Ministra Zdrowia.

Zespół został powołany w listopadzie, w jego skład wchodzi również przedstawiciel  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na bieżąco będzie informować o pracach w ww. zespole.

Opracowała: Adriana Smoleńska Dział Merytoryczny NIPiP