NOTATKA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ (12.06.2015 r.)

W dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 12 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Minister Urszula Augustyn. NRPiP reprezentowała Pani Wiceprezes Teresa Kuziara oraz Członek NRPiP Pani Halina Nowik.
Celem spotkania była próba ustalenia rozwiązań dotyczących omawianych problemów warunków realizacji świadczeń pielęgniarskich w placówkach oświatowych
i wychowawczych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki środowiska nauczania
i wychowania.
Główne zagadnienia omówione na spotkaniu :
  1. Problemy związane z kosztami ponoszonymi przez pielęgniarki za użytkowanie, wyposażenie i remont gabinetów profilaktyki zdrowotnej;
  2. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej nad uczniami cierpiącymi na choroby przewlekłe, uczniami niepełnosprawnymi oraz w czasie trwania egzaminów, zawodów sportowych;
  3. Warunki kontraktowania świadczeń medycyny szkolnej oraz zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej.
 
Podsumowanie:
W czasie rozmowy przedstawicieli NRPiP z Panią Minister ustalono, że w celu rozwiązania omawianych problemów przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkają się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Pani Minister Urszula Augustyn zobowiązała się powołać spotkanie z kuratorami oświaty oraz przedstawicielami samorządu pielęgniarek.
 
 
 
Notatkę sporządził:
Wojciech Wrona
Dział Merytoryczny
NIPiP