Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia

Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia: poprawa warunków pracy i wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli w spotkaniach w ramach powołanego Zespołu roboczego do spraw wypracowania pakietu rozwiązań systemowych na rzecz poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych, w zakresie tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne oraz rozporządzeń koszykowych w zakresie:

- opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

- programów zdrowotnych,

- rehabilitacji leczniczej,

- leczenia stomatologicznego,

- podstawowej opieki zdrowotnej,

- lecznictwa uzdrowiskowego,

- opieki długoterminowej,

- opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W dniu 23 września 2015 roku zakończyły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w wyniku, których podpisano porozumienie pomiędzy: Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Podwyżką zostały objęte pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych nastąpi od dnia 1 września 2015 roku, natomiast dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka poz, położna poz) oraz środowiska nauczania i wychowania od dnia 1 stycznia 2016 roku. Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzenia po 400 złotych brutto brutto przez 4 kolejne lata.

W dniu 14 października 2015r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, w którym uczestniczyli przedstawiciele NRPiP i OPZZPIP w trakcie którego zostały omówione uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Po zakończeniu rozmów Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, w którym  zostały zawarte ustalenia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie:

http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/notatki-ze-spotkan/3582-notatka-ze-spotkania-przedstawicieli-ozzpip-nrpip-z-mpips-z-dnia-20-pazdziernika-2015-r-warszawa

http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3570-stanowisko-oraz-podjete-dzialania-w-sprawie-wzrostu-wynagrodzen-pielegniarek-pracujacych-w-domach-pomocy-spolecznej

http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3580-korespondencja-w-sprawie-aktualnej-sytuacji-srodowiska-i-postulatow-rozwiazan-systemowych-w-ochronie-zdrowia-w-zakresie-opieki-pielegniarskiej-i-polozniczej

http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3569-pismo-ministra-zdrowia-w-sprawie-propozycji-sredniego-wzrostu-wynagrodzen-wraz-ze-wszystkimi-innymi-skladnikami-i-pochodnymi-w-przeliczeniu-na-etat-albo-rownowaznik-etatu-pielegniarek-i-poloznych-w-jednostkach-podleglych-lub-nadzorowanych-przez-ministra-z

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dostrzegając sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, które nie zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (m. in. DPS, żłobki) podjęła uchwałę Nr 23 w sprawie kontynuacji działań NRPiP mających na celu objęciem podwyżkami pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2015 r. o zawodach pielęgniarki i położnej niezależnie od formy jego wykonywania.

O działaniach podjętych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych poinformujemy w kolejnym Newsletterze NIPiP.

Notatka w sprawie zakończonych negocjacji w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 23 września 2015 roku po wielotygodniowych rozmowach z Ministrem Zdrowia zakończyły się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w wyniku których podpisano porozumienie pomiędzy: Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych.

Podwyżką zostały objęte pielęgniarki i położne wykonujące zawód u świadczeniodawców posiadających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych nastąpi od dnia 1 września 2015 roku, natomiast dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarka poz, położna poz) oraz środowiska nauczania i wychowania od dnia 1 stycznia 2016 roku. Porozumienie przewiduje wzrost wynagrodzenia o 400 złotych brutto brutto przez 4 kolejne lata.

Oświadczenie Prezes NRPiP

Załączniki:
Pobierz plik (Oswiadczenie prezes NRPiP_23.09.15.pdf)Oswiadczenie prezes NRPiP_23.09.15.pdf[ ][ ]355 kB

Oświadczenie Prezes NRPiP


W związku z uporczywymi pogłoskami, rozpowszechnianymi także przez Pana Ministra Zdrowia, jakobym była „włączona w kampanię pana Petru” (wywiad dla PAP z 3.09.15) informuję, że nie zmieniłam zdania i nie kandyduję w najbliższych wyborach parlamentarnych ani do sejmu, ani do senatu. Zadaniem, na jakim obecnie się skupiam jest doprowadzenie do trwałej poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych poprzez działania do jakich uprawnia mnie pełnienie funkcji Prezesa NRPiP.

Na listach wyborczych partii .Nowoczesna istotnie widnieje nazwisko Rogala, ale należy ono do Adama Rogali-Lewickiego, adwokata, z którym nie jestem spokrewniona. W kwestii poparcia, to my uzyskaliśmy je od .Nowoczesnej. Na początku września lider tej partii pan Ryszard Petru oficjalnie poparł naszą kampanię „Ostatni Dyżur”. Oba te fakty są łatwe do zweryfikowania - informacje o tym, kto wspiera „Ostatni Dyżur” są publikowane na stronie NIPiP, a listy kandydatów do sejmu i senatu na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Zapewniam, że nie znajdziecie Państwo tam mojego nazwiska.

Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Grażyna Rogala-PawelczykWypowiedź Ministra Zdrowia:
"Z naszej strony w ciągu 2,5 miesiąca jest zrobione wszystko. Prawdopodobnie fakt, że szefowa (NRPiP) pani Grażyna Rogala-Pawelczyk jest włączona w kampanię pana Petru, być może to daje pewną inną mutację tego zjawiska, ale w całości ze wsparcia NRPiP jesteśmy zadowoleni" - dodał Zembala.(PAP)"Komentarz Prezes NRPiP:

Niemal w ostatniej chwili udało się podpisać porozumienie dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. To sukces. Jak duży i na ile faktycznie poprawi sytuację każdej pielęgniarki i położnej, okaże się już po wyborach parlamentarnych. Na pewno jednak przysporzy głosów Ministrowi Marianowi Zembali, który ubiega się o mandat poselski z pierwszego miejsca na liście PO w Katowicach.

Kampania wyborcza jak wiadomo rządzi się własnymi prawami, w naszym kraju bardzo specyficznymi. Nawet osobom o tak dużej kulturze osobistej i posiadającym niekwestionowany zawodowy autorytet, jak obecny Minister Zdrowia, zdarza się w niej stosować metodę na „radio Erewań”. Młodszym czytelnikom wyjaśniam, że w PRL krążyły dowcipy typu: Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają Mercedesy? Prawda, ale z małymi poprawkami: nie w Moskwie tylko w Leningradzie, nie Mercedesy a rowery i nie rozdają, ale kradną.

Czytaj więcej


Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

W  dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętą agendą. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową propozycję porozumienia w której zostały uwzględnione następujące informacje:

Minister Zdrowia wyda nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. Ponadto Prezes NFZ przeznaczy w budżecie NFZ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w wysokości 940 mln zł w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r oraz środki w wysokości około 1,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2017r. Kwoty przedstawione mają zapewnić średni wzrost wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi o 600 zł w przeliczeniu na etat pielęgniarki/położnej.

Podział środków finansowych stanowiących wzrost wartości kontraktu u danego świadczeniodawcy nastąpi na poziomie tego podmiotu leczniczego. Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą objęte zwiększonym finansowaniem (wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania) od 1 stycznia 2016 r.;

Na spotkaniu Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca OZZPiP przedstawiła projekt Porozumienia opracowany przez Związek Zawodowy. Do ww. projektu NRPiP przekaże uwagi po konsultacjach z członkami NRPiP.

O postępie prac rozmów i konsultacji będziemy informować na bieżąco.