Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Komitet Organizacyjny zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2014r. w Warszawie.

 

Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie problemów wpływających na jakość i dostępność do świadczeń gwarantowanych w zakresie poz i opieki długoterminowej oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania: gdzie polskie pielęgniarstwo rodzinne? dokąd zmierza opieka długoterminowa? zdrowie i szkoła – bariery i wyzwania.

Do uczestniczenia w konferencji zapraszamy:

4 listopada 2014r. pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej (Sesja I pt: „Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?”),

5 listopada 2014r., pielęgniarki, realizujące świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (Sesja II pt: ”Qvo vadis opieko długoterminowa, jak było, jak jest jak będzie?”)

6 listopada 2014r., pielęgniarki realizujące świadczenia opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (Sesja III pt: „Zdrowie i Szkoła”).

 

Miejsce obrad – Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przewidywana liczba uczestników – 130 (w każdy dzień Konferencji). Z uwagi na ograniczony limit miejsc, o udziale Uczestnika w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy zgłoszeniowej w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przed upływem terminu.

Warunki uczestnictwa – koszt udziału w Konferencji wynosi 250,00 zł (za każdy dzień). Koszty opłaty konferencyjnej uwzględniają 23% podatek VAT.

W ramach powyżej kwoty przewidziane jest: uczestnictwo, Certyfikat, serwis kawowy, lunch, oraz materiały pokonferencyjne (przesłane po konferencji na indywidualny adres e-mail Uczestnika konferencji,).

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie dokładne, drukowanymi literami karty zgłoszenia oraz dokonanie opłaty w terminie do dnia 30 września 2014 roku, zgodnie z informacją podaną w poszczególnych kartach zgłoszenia. 

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać do dnia 30 września 2014 r. faksem na nr (22) 3276160 lub scan potwierdzenia wpłaty e-mailem na adres: merytoryczny@nipip.pl

Po otrzymaniu przez NRPiP potwierdzenia wpłaty, do Uczestnika Konferencji na indywidualny adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie o uczestnictwie w Konferencji.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie dokonuje rezerwacji miejsc hotelowych / noclegów i nie zwraca kosztów podróży.

W załączeniu: Karty zgłoszenia udziału w Konferencji:

  1. dla pielęgniarki poz;
  2. dla położnej poz,
  3. pielęgniarki realizującej świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  4. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
oraz Program Konferencji na dzień:
4 listopada 2014 r. – dla pielęgniarki poz; położnej poz,
 
5 listopada 2014 r. – dla pielęgniarki realizującej świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
 
6 listopada 2014 r. – dla pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, 

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny / e-mail z:

- Grażyną Osuch, Specjalistą w Dziale Merytorycznym Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nr tel. stacjonarny (22) 327-61-78; e-mail: g.osuch@nipip.pl; merytoryczny@nipip.pl;

Od dnia 25 sierpnia 2014r. do 18 września 2014r. z Przemysławem Ośką, Asystentem ds. prawnych w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nr tel. stacjonarny (22) 327-61-80; e-mail: p.oska@nipip.pl.