Spotkanie z Prezesem NFZ

W  dniu 18 lipca 2016 r. przedstawiciele NRPiP spotkali się z p.o. Prezesa NFZ  Andrzejem Jacyną.  Spotkanie odbyło się na prośbę samorządu w związku z Zarządzeniem Nr 50 /2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016r w sprawie  warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie POZ

W trakcie spotkania Prezes NRPiP Zofia Małas przedstawiła problemy dotyczące:

  • zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach, co będzie skutkowało pogorszeniem dostępności do świadczeń z uwagi na niższe środki na realizację zadań,
  • pozyskania środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w gabinetach zabiegowych i punktach  szczepień  zgodnie z zawartym Porozumieniem,
  • zmniejszenia z 2750 na 2500 liczby zadeklarowanych pacjentów na jedną pielęgniarkę POZ,
  • zmniejszenia wskaźnika z 0,75 na 0,5 w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

W takcie spotkania uzgodniono, że środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek POZ  od 1 września 2016 r.do 31 sierpnia 2017r. dla pielęgniarek i położnych będą wypłacone zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 września -2015r.