Spotkanie z Ministrem Zdrowia dotyczące kształcenia przeddyplomowego

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko.docx)Stanowisko.docx[ ][ ]26 kB


W dniu 18 lipca 2016r w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium NRPiP  z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.  Spotkanie dotyczyło przede wszystkim proponowanych zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego.

Minister Zdrowia poinformował,  iż zmiana systemu kształcenia będzie polegała na utrzymaniu dotychczasowego systemu i uruchomienia tzw. kształcenia pielęgniarek w   formie Liceum Medycznego  z uwagi na drastyczny brak pielęgniarek i położnych. Naczelna  Rada Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu (stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych). 

Ponadto podczas spotkania:

- omówiono sprawy związane z kolejna transzą podwyżek od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017r. dla pielęgniarek i położnych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23 września -2015r., poruszono sprawę podwyżek dla podwykonawców pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w gabinetach zabiegowych i punktach  szczepień oraz pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Centrach Krwiodawstwa, Stacjach sanitarno epidemiologicznych  Minister Zdrowia zapewnił, iż środki finansowe są zabezpieczone zgodnie z zawartym Porozumieniem.

- omówiono sprawę braku realizacji zapisów dotyczących umocowania pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia w poszczególnych rodzajach świadczeń tzw. rozporządzenia koszykowe . W tej sprawie MZ obecnie prowadzi prace związane z opracowaniem procedur w poszczególnych świadczeniach i zmiany wspólnie ustalone z samorządem  dotyczące wprowadzenia wskaźników zatrudnienia i wymogów kwalifikacyjnych zostały oddalone  w czasie.

-  poruszono sprawę dotacji na zadania przejęte od administracji państwowej.  Samorząd podtrzymał stanowisko przedstawione przez NRPiP z dnia 22 czerwca2016r.  podjęte na posiedzeniu NRPiP   tj. „utrzymanie dotacji i zadań rozliczenia na poziomie roku 2015.” Natomiast Minister Zdrowia poinformował, że Resort Zdrowia proponuje szczegółową  analizę i wycenę poszczególnych zadań realizowanych przez samorząd finansowanych ze środków publicznych.