Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci arcybiskupa śp. Zygmunta Zimowskiego

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

z wielkim żalem przyjęła wiadomość

o śmierci

 

arcybiskupa

śp. Zygmunta Zimowskiego

 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia,

biskupa seniora diecezji radomskiej,

bliskiego współpracownika papieży Franciszka, Benedykta XVI i Jana Pawła II.

 

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

i

pozostajemy w nadziei, że dobro, które czynił długo będzie wydawało owoce.