Najnowszy lipcowy Newsletter NIPiP dostępny do pobrania

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.nipip.pl/attachments/article/3906/newsletter4.pdf)newsletter4.pdf[ ][ ]3324 kB

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu najnowszy interaktywny newsletter Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Można w nim przeczytać m. in. o:

  • Piśmie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowanym do central związkowych w sprawie porozumienia „4x400”;
  • Kongresie poświęconym zmianom w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zorganizowanym przez Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych;
  • Strajku w Centrum Zdrowia Dziecka;
  • Poradniku dla Pacjentów Razem dla Zdrowia;
  • Czy zatrudnienie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Narodowym Funduszu Zdrowia jest wykonywaniem zawodu pielęgniarki?
  • Czy osoba, która ukończyła wiele lat temu szkołę kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej i nigdy nie występowała o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej może aktualnie ubiegać się o to prawo?