Europejski Kongres Gospodarczy - Wystąpienie Zofii Małas - Prezes NRPiP