Minister Zdrowia na Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Lublinie z nadzieją na dobre zmiany!

Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł pomimo bardzo intensywnego programu pobytu w Lublinie, odwiedził delegatów XXXII Okręgowego Zjazdu  Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

 

W swoim wystąpieniu Pan Minister potwierdził ogromny kryzys w zawodzie z powodu braku pielęgniarek  i wskazał na konieczność opracowania systemowego katalogu promujących podejmowanie  pracy w zawodzie pielęgniarki i położnej.  Nawiązał do toczących się dyskusji i pracy przy MZ Zespołu ds. wynagrodzeń w służbie zdrowia, widzi konieczność utrzymania podwyżek  ale przy jednoczesnej korekcie zapisów i z zapewnieniem finansowania w określonej  pespektywie czasowej.  Zapewnił,  że obecne podwyżki przyznane dla pielęgniarek i położnych nie są zagrożone. Podkreślił jednocześnie problem wynagradzania za pracę  innych grup zawodowych w służbie zdrowia, nad którym pochyla się i toczą się prace. Uspokajał  pielęgniarki i położne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej  informując, że nowa ustawa  nie  pozbawi  samodzielności zawodowej „opieka  koordynowana”  wynika z centralnego miejsca lekarza w systemie.

Pan Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Andrzej Tytuła  wskazał min.  na konieczność powrotu do analizy  przygotowanych przez poprzedni rząd wspólnie wypracowywanych zapisów dotyczących norm zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych w oparciu o wskaźniki i zapisanie ich w świadczeniach koszykowych a także rozmów dotyczących doprecyzowanie  miejsca w ochronie zdrowia dla ratowników medycznych. Spotkanie przebiegało w  nadziei na rzetelny dialog, w atmosferze  deklaracji  zaangażowania  wszystkich stron co może pozwoli na opracowanie i systematyczne wdrażanie  rozwojowych  zmian dla dobra pacjenta i pracowników opieki zdrowotnej.

Opracowała: Marzena Siek