Raport WHO dotyczący elektronicznych urządzeń podających nikotynę

Raport Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący elektronicznych urządzeń podających nikotynę (ang. Electronic nicotine delivery systems [ENDS]), z których najbardziej popularnym jest e-papieros,  jest jednym z punktów agendy 6. Konferencji Stron (ang. Conference of the Parties [COP]) FCTC (ang. Framework Convention on Tobacco Control), która odbędzie się 13-18 października 2014 r. w Moskwie. Powyższy dokument sporządzono w odpowiedzi na wniosek zgłoszony na 5. Konferencji Stron (spotkanie odbyło się w dniach 12-17 listopada 2012 r. w Seulu w Korei Południowej), celem przeanalizowania wpływu elektronicznych urządzeń podających nikotynę na zdrowie człowieka i zidentyfikowania sposobów ich kontroli.

Podstawową metodą działania e-papierosa, stanowiącego trzon ENDS, jest podgrzewanie roztworu do momentu, aż przejdzie on w stan lotny. Substancja w takiej formie jest następnie wdychana. Roztwór, znajdujący się w e-papierosie, zawiera w większości przypadków nikotynę, glikol propylenowy, glicerynę i dodatki smakowe lub aromatyczne. Kształt elektronicznych urządzeń podających nikotynę przypomina zazwyczaj papierosa, cygaro i cygaretki. Zdarzają się również e-papierosy w formie długopisów i pamięci USB.

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia rynek ENDS dynamicznie się rozwija. Szacuje się, że w 2014 r. już 466 marek zajmuje się sprzedażą e-papierosów i że w 2013 r. wartość sprzedaży tych produktów i związanych z nimi akcesoriów wyniosła 3 miliardy dolarów. Badania WHO wskazują, iż dostępność powyższego produktu wzrasta. Ponadto połowa populacji, zamieszkująca 62 najbardziej zaludnionych państwach świata, twierdzi, że ma dostęp do e-papierosów.

Większość produktów ENDS nie była testowana przez niezależnych naukowców, a ograniczona ilość badań wskazuje znaczne różnice co do toksyczności składników zawartych w roztworze e-papierosa i wydychanym „dymie”.

Światowa Organizacja Zdrowia informuje w swoim raporcie, iż krótkotrwałe efekty korzystania z ENDS obejmują podrażnienie oczu i dróg oddechowych, które spowodowane jest działaniem glikolu propylenowego. Poważne krótkotrwałe problemy zdrowotne mogą wystąpić, jednakże w bardzo nielicznych przypadkach.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ENDS wprowadzono na rynek całkiem niedawno i długi okres czasu na pojawienie się wielu chorób, takich jak np. rak, niepodważalne dowody na istnienie związku między korzystaniem z np. e-papierosów a wieloma dolegliwościami będą dostępne po wielu latach lub nawet dekadach. Jednakże badania nad oceną substancji chemicznych zawartych w roztworze ENDS wskazują na potencjalną cytotoksyczność niektórych roztworów na kobiety w ciąży, które korzystają z np. e-papierosów lub są tzw. biernymi palaczami.

Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia sygnalizuje, iż wypuszczany „dym” nie jest jedynie „parą wodną”, jak jest to określane podczas promocji ENDS w mediach. Bierni palacze narażeni są na zwiększoną obecność nikotyny i wielu innych substancji toksycznych.

W raporcie poruszono również kwestię skuteczności ENDS w pomocy osobom, chcącym rzucić palenie lub od uzależnić się od nikotyny. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że palacz powinien pozbyć się nałogu za pomocą zatwierdzonych przez odpowiednie instytucje metod leczenia. Nadmienia jednak, iż w pojedynczych przypadkach, w których konwencjonalna kuracja nie przyniosła zamierzonego skutku, eksperci sugerują, iż ENDS mogą być pomocne.

Źródło: Oddział Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce przesłał Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych informację o raporcie dotyczącym elektronicznych urządzeń podających nikotynę i jego dostępności w sześciu językach (angielski, niemiecki, rosyjski, chiński, arabski, hiszpański) pod następującym adresami:

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-en.pdf

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ru.pdf

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ch.pdf

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-ar.pdf

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-sp.pdf